Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden  /  Disclaimer

Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.
Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.

 

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een bestaande woning. Een bouwkundige keuring van ons is een visuele inspectie die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de woning. Wij inspecteren de woning en maken een duidelijk en helder rapport. Welke zaken zijn achterstallig, welk onderhoud dient op korte of langere termijn te worden uitgevoerd en welke kosten zijn daarmee gemoeid. Dit zijn enkele vragen waar een bouwkundige keuring antwoord op geeft.

  

 

Waarom een bouwtechnische keuring?

Bij een bouwtechnische keuring worden alle essentiële delen van de woning onderzocht, zodat u zeker weet dat u geen huis vol gebreken koopt, ten slotte is de aankoop van een nieuwe woning toch één van de grootste investeringen in uw leven!

  

Wat wordt er zoal gekeurd?

- Bouwkundige staat van vloer, muren, dak

- Staat van puien, kozijnen, schilderwerk e.d.

- Oordeel over de staat van hang- en sluitwerk

- Technische staat van de centrale verwarmingsinstallatie, ventilatieinstallatie en elektrotechnische installatie

- Technische en onderhoudstaat van toilet, badkamer, keuken e.d.

- Een oordeel over de staat van aanwezige schuren, garage's en opstallen.

- Vaststelling aanwezigheid loden leidingen, mogelijke aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide etc.

- Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.  

  

Waar bestaat de rapportage uit?

Op basis van de inspectie wordt een keuringsrapport opgesteld. Dit rapport geeft u als koper of verkoper een helder inzicht over de technische staat van de woning. In het rapport staat tevens een globale kostenraming over de op kortere termijn en langere termijn benodigde kosten voor eventueel herstel of vervanging. Tevens voldoet onze rapportage geheel aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek garantie.

 

 

Bouwtechnische keuring - 1

Vervolg »