Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden  /  Disclaimer

Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.
Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.

Meer »

 

Hieronder een overzicht van een aantal punten tijdens het bouwproces met verdere toelichting:

 

Onderzoek de bouwmogelijkheden

Wat zijn, binnen het geldende bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden op uw perceel?

Hoeveel is er reeds gebouwd, hoeveel mag er nog gebouwd worden en welke vergunningen en eventuele artikelprocedures zijn daarvoor nodig?

Wellicht mag uw bouwplan wel vergunningsvrij uitgevoerd worden? Daar waar nodig, is er vooraf overleg met de gemeente.

 

 

In kaart brengen van de bestaande situatie

Om een goed overzicht te krijgen van de bestaande bebouwing is het eventueel nodig om een nauwkeurige opmeting te verrichten.

Aan de hand van deze opmeting en oude tekeningen wordt de bestaande situatie helder in kaart gebracht.

 

 

Ontwerptekeningen

Uw ideeën en wensen worden vertaald naar een voorlopig ontwerp. Dit wordt met u besproken en afgestemd zodat een definitief ontwerp ontstaat.

Met dit definitief ontwerp kan eventueel middels het indienen van een informatief bouwplan vooraf bij de gemeente getoetst worden op haarlbaarheid.

 

 

De bouwaanvraag

Afhankelijk van de vereiste vergunningen worden de benodigde tekeningen en overige stukken, bijvoorbeeld constructieberekeningen, bouwbesluitberekeningen en de EPN-berekening, samengesteld en ingediend.

 

 

Offerteaanvraag aannemers

Aan de hand van de ingediende tekeningen kan aan één of meerdere aannemers gevraagd worden een offerte uit te brengen.

Deze worden op juistheid en volledigheid uitvoerig gecontroleerd, een goede vergelijking van de verschillende aanbiedingen wordt opgesteld en er wordt onderhandeld met de aannemers om tot een juiste overeenkomst te komen.

Bouwadvies particulieren - 1