Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden  /  Disclaimer

Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.
Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.

 

Door ons wordt de door ONRI en BNA gezamenlijk ontwikkelde 'Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur', kortweg De Nieuwe Regeling of nog korter DNR 2005 gehanteerd. De regeling bestaat grofweg uit twee delen: de gedrukte juridische teksten - met toelichting en model basisopdracht - en de dynamische serie taakbeschrijvingen, die als leidraad dienen voor de beschrijving van de in het contract op te nemen werkzaamheden.

 

Een kopie van de DNR 2005 zenden wij mee bij het uitbrengen van de offerte.

Algemene voorwaarden