Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden  /  Disclaimer

Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.
Home.Bouwadvies.Tekenwerk.Bouwkosten.Keuringen.Projecten.Contact.

Voor bedrijven:

 

- Heeft u als architect of ontwerper tijdelijk te veel tekenwerkzaamheden?

- Heeft u als aannemervoor een van uw opdrachtgevers bouwkundige tekeningen nodig voor het aanvragen van een bouwvergunning?

 

Na een kennismaking en/of bespreking kan u snel en vrijblijvend een prijsopgave voor de gewenste werkzaamheden worden verstrekt.

 

 

Bouwkundig tekenwerk

Voor particulieren:

 

U heeft de wens om uw woning te verbouwen of u heeft bijvoorbeeld bouwgrond om geheel nieuw te bouwen?

 

Onderzoeken van de (ver-)bouwmogelijkheden:

Wat zijn, binnen het geldende bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden op uw perceel?

Hoeveel is er reeds gebouwd, hoeveel mag er nog gebouwd worden en welke vergunningen en eventuele artikelprocedures zijn daarvoor nodig?

Wellicht mag uw bouwplan wel vergunningsvrij uitgevoerd worden? Daar waar nodig is er vooraf overleg met de gemeente.

 

Opstellen ontwerptekeningen:

Uw ideeën en wensen worden vertaald naar een voorlopig ontwerp. Dit wordt besproken en afgestemd zodat een definitief ontwerp ontstaat.

Met dit definitief ontwerp kan eventueel middels een informatief bouwplan vooraf bij de gemeente getoetst worden.

 

Indienen van de bouwaanvraag:

Afhankelijk van de vereiste vergunningen worden de benodigde tekeningen en overige stukken, bijvoorbeeld constructieberekeningen, bouwbesluitberekeningen en de EPN-berekening, samengesteld en ingediend.

 

Na een kennismaking en/of bespreking kan u snel en vrijblijvend een prijsopgave voor de gewenste werkzaamheden worden verstrekt.